Menu

E-Atık Nedir?

Kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıklardır. Elektronik atıklar evsel ve endüstriyel atık akışının en hızlı büyüyen segmenti olup kırılmış, hasar görmüş, demode olmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış, içerdiği ağır metaller ile atıldığında doğayı kirleten en önde gelen varlıklardan biri olan elektronik eşyaların genel bir ifadesidir. Bu atıkların çoğu tehlikeli atıklar kapsamında değerlendirilirler; büyük hacimli olmaları ve bünyelerinde barındırdıkları insan sağlığına zararlı maddeler nedeniyle ve teknoloji kullanımının her alanda giderek artması sonucu dünya için her geçen gün büyüyen bir sorun olmaktadır. Hayatımızdan çıkaramadığımız ve çıkarmayı düşünemeyeceğimiz bilgisayar, televizyon, kablosuz iletişim
araçları, ses ve görüntü kayıt cihazları, cep telefonları, yazıcılar, x-ray
cihazları, mikrodalga cihazlar, diğer beyaz eşya grubundaki ürünler, küçük ev aletleri, otomatlar vb. birçok türde ürünler bu gruba girmektedir.

Türkiye’de e-atık tanımı, “Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair” 30.05.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik ile aşağıda belirtilen elektrikli ve elektronik eşyalar dahil olmak üzere ve alternatif akımla 1000 Volt’u, doğru akımla da 1500 Volt’u geçmeyecek şekilde elektrik kullanımı tasarlanmış olan, uygun bir biçimde çalışması için elektrik akımına veya elektromanyetik alana bağımlı olan eşyaları ve bu akım ve alanların üretimi, transferi ve ölçümüne yarayan eşyaları işaret edecek şekilde kapsanmaktadır.

Türkiye’de e-atık tanımlaması aşağıdaki konuları içermektedir:

Büyük ev eşyaları (Bulaşık, çamaşır makinesi vb.)
Küçük ev aletleri (Elektrik süpürgesi, tost makinesi vb.)
Bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları (Bilgisayarlar, telefonlar vb.)
Tüketici ekipmanları (Video kameralar, müzik enstrümanları vb.)
Aydınlatma ekipmanları (Floresan, tasarruflu ampuller vb.)
Elektrikli ve elektronik aletler (Büyük ve sabit sanayi aletleri hariç olmak üzere matkaplar, testereler vb.)
Oyuncaklar, eğlence ve spor aletleri (Video oyunları, jetonlu makineler vb.)
İzleme ve kontrol aletleri (Termostatlar, ısı ayarlayıcıları vb.)
Otomatlar (Para, içecek otomatları vb.)

Bu kapsama girmeyen kategori ise tıbbi cihazlardır.

Her yıl ortalama %5-8 oranında artış gösteren e-atık miktarı, üretilen yıllık katı atığın yaklaşık %5-6’sını oluşturmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde bu artış hızının ileri teknoloji kullanımı nedeniyle daha da artması beklenmektedir. E-atık miktarı Gelişmişlik Endeksi ve Satın alma Gücü ile doğru orantlıdır. Özellikle PC’ler ve iletişim cihazları e-atık konusunda önde gelen cihazlar olacaktır. Moda, yeni fonksiyon talepleri ve teknolojinin ve bilişim yazılımlarının ilerlemesi kişileri bu alanlarda yeni araç kullanımına itmektedir.

Be Sociable, Share!

Bir cevap yazın